Printmaker and book artist Tuula Moilanen is the founder of the Finnish Woodcut Artists Society and a member of the Association of Finnish Printmakers and Helsinki Artists Association. She is widely known as an expert in Japanese woodblock printmaking (mokuhanga)  and traditional papermaking. Tuula lived in Kyoto, Japan over 20 years, during which time she became familiar with Japanese culture and arts. She moved back to Finland in 2012, and currently lives and works in Helsinki. Besides making prints Tuula works as a freelance graphic designer and active writer.

Taidegraafikko ja kirjataiteilija Tuula Moilanen on Suomen Puupiirtäjien Seuran perustajajäsen, sekä Suomen Taidegraafikoiden ja Helsingin Taiteilijaseuran jäsen. Hänet tunnetaan Suomessa japanilaisen puupiirroksen ja perinteisen paperinvalmistuksen asiantuntijana. Hän asui Kiotossa, Japanissa yli 20 vuoden ajan (1989-2012), jona aikana hän perehtyi syvällisesti maan kulttuuriin ja taide-elämään. Omassa tuotannossaan Tuula käyttää monipuolisesti japanilaista perinteistä puupiirrostekniikkaa ja sen sovellutuksia. Hän toimii myös freelance graafisena suunnittelijana ja kirjoittajana.

 

 

 


Copyright © Tuula Moilanen 2017-2023 All rights reserved